U Bobbym

blue eyes, bold, brown eyes, dark, eye makeup, eyeshadow, girly, green eyes, mascara, pretty, shimmer, smokey eye, tumblr